Nieuws over het complex project Kustvisie

Momenteel brengen we de te onderzoeken alternatieven in kaart. Deze zullen opgenomen wor-den in de alternatievenonderzoeksnota. Dat document beschrijft mogelijke oplossingen of al-ternatieven, de verwachte effecten van het complex project Kustvisie en de wijze waarop het onderzoek zal gevoerd worden. Najaar 2021 volgt hierover een publieke raadpleging.