Wie?

Het complex project Kustvisie wordt uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare werken en wordt getrokken vanuit het Departement Mobiliteit en Openbare Werken in samenwerking met het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.

Het project heeft een vierledige overlegstructuur.

Hieronder worden de verschillende organen kort geduid. De procesnota bevat de volledige samenstelling en rol van elk overlegorgaan.

Overlegstructuur 2021
Interne organisatie

Het Bestuur stuurt het project aan en bereidt de politieke besluitvorming voor. 
Het Projectteam, verantwoordelijk voor de dagelijkse projectwerking, is samengesteld uit het afdeling Beleid en Maritieme Toegang van het departement Mobiliteit en openbare werken, afdeling Kust van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, aangevuld met expertise procesbegeleiding, communicatie en thematische experten uit studiebureaus.
Via het Coördinatieoverleg stemmen de onderzoeksbureaus af en wordt de voortgang van het onderzoek aangestuurd. Zij krijgen ondersteuning van de Vlaamse onderzoeksinstellingen Waterbouwkundig Labo (WL), Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) en de Wetenschappelijke Dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM).
 

Wetenschappelijke borging

Een onafhankelijke Technisch-Wetenschappelijke Commissie (TWC) met academische experten op vlak van kustveiligheid, toegankelijkheid kusthavens, economie, toerisme, ruimte, natuurlijkheid, klimaat, ecologie en maatschappelijk functioneren staat in voor de wetenschappelijke borging van aannames en randvoorwaarden bij het onderzoek.

Politiek en administratief overleg

De Politieke Task Force bereidt de politieke besluitvorming over het complex project voor. Ze bestaat uit de betrokken Vlaamse en indien nodig federale kabinetten en het kabinet van de gouverneur van West-Vlaanderen.
De Vlaamse, federale en provinciale administraties brengen hun expertise in en stemmen af via de Beleidscommissie.
Lokaal werken we via het Overleg Kustburgemeesters, voorgezeten door de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen. De kustburgemeesters en de gemeentelijke administraties zijn ook lid van het Stakeholdersfo-rum.
In functie van de afstemming van het beleid wordt ook overlegd met Nederland en Frankrijk.

Stakeholdersforum

Een breed actorenoverleg, het Stakeholdersforum, vormt het klankbord voor de uitwerking van het complex project Kustvisie. Op specifieke momenten in het proces wordt ook gericht overlegd met een deel van de actoren rond een specifiek thema of een specifieke locatie.

De documenten van het stakeholdersoverleg vindt u onder documenten.