Start tweede fase Kustvisie: wat hebben we nodig om onze kust op lange termijn te beschermen?

14 maart 2022

In maart 2022 is de tweede fase van het project Kustvisie gestart. Daarin worden meerdere alternatieven voor onze kustbescherming op lange termijn besproken en geëvalueerd.

In de eerste, afgeronde, fase werden binnen het co-creatietraject de ambities voor onze toekomstige kustlijn vastgelegd: een kustlijn die beschermend, toekomstgericht, aantrekkelijk en haalbaar is. Concreet bestond dit traject uit verschillende werkbanken die periodiek plaatsvonden en waarop alle betrokken stakeholders van onze kust uitgenodigd waren. Het gaat onder meer over afgevaardigen uit de economie, natuur, recreatie, havens en gemeentelijke, Vlaamse en federale overheden.

Voorstelling ‘Kustlijn-alternatieven’

In maart startte het co-creatieproces waarin een set mogelijke ‘alternatieven’ om onze kust op lange termijn te beschermen worden besproken. Een alternatief is een mogelijk lint voor de hele kust, reikend van Frankrijk tot Nederland en bepaalt de benodigde ruimte voor kustbescherming. Elk van de voorgestelde alternatieven kijkt zeewaarts en beschermt ons tegen overstromingen vanuit de zee. In geen enkel alternatief wordt bestaande bebouwing opgeofferd. Het grote verschil tussen de alternatieven ligt enerzijds in de oppervlakte van het strand, anderzijds in de hoogte van de beschermingsmaatregelen. Deze alternatieven kunnen we stapsgewijs doorheen de tijd implementeren om ten allen tijde het hoofd te bieden aan een 1000-jarige storm tot en met 3 meter zeespiegelstijging.

Via maatwerk kansen benutten

Het doel van de volgende werkbanken is om al deze alternatieven voor de hele kust te toetsen en verder te ontwikkelen, op maat van elk deel van de kust. Vandaar ook dat alle belanghebbenden via werkbanken mee naar deze variaties kijken. Om zo gaandeweg tot een beschermend lint te komen dat kansen biedt voor ecologie, toerisme, recreatie, economie etc. Zodat ook toekomstige generaties duurzaam kunnen blijven genieten van onze kust. 

Stappenplan met keuzevrijheid

Al dat onderzoek willen we vastleggen in een kustvisie voor de hele kust. Doel is om te landen in 2023. De intentie daarbij is om niet enkel een voorstel te doen voor de benodigde ruimte voor toekomstige beschermingsmaatregelen op elke plaats langs onze kust. Maar ook om een stappenplan te omvatten dat vastlegt vanaf welke zeespiegelstijging er telkens bijkomende beschermingsmaatregelen nodig zijn. Daarbij trachten we nog een zekere beslissingsvrijheid voor toekomstige generaties te verzekeren. Ook zullen in deze kustvisie suggesties vervat zitten om onze ingrepen te laten aansluiten op die van onze buurlanden Nederland en Frankrijk. Want zij werken uiteraard ook aan een vergelijkbare aanpak om zich ook in de toekomst tegen overstromingen vanuit zee te beschermen.