Samenstellen van de alternatieven

De eerste stap in de onderzoeksfase is het samenstellen van de te onderzoeken alternatieven.
Om de Vlaamse kust te beschermen tegen overstromingen vanuit zee bij een stijgende zee-spiegel, zal onderzocht worden waar de toekomstige kustlijn best komt te liggen. 
De kustlijn is die lijn die zich bij laag water (het laagste astronomische getij) aftekent en de ui-terste grens tussen land en zee vormt. De ligging van deze kustlijn bepaalt welke ruimte afge-bakend wordt om de kustbescherming tot 3 meter zeespiegelstijging vorm te geven.


In een eerste stap stellen we de alternatieven samen die onderzocht zullen worden. We kijken daarbij naar 4 grote locaties om de kustlijn van de toekomst te realiseren. Alternatieven zullen waarschijnlijk opgebouwd zijn uit combinaties van deze 4 locaties langsheen de kust. Elk alternatief moet een coherent aaneengesloten zeewering kunnen vormen voor de volledige lengte van de Vlaamse kust.
Lees meer in de procesnota.

Locatie kustlijn verschuift beperkt landwaarts.
Kustlijn 1
Locatie kustlijn blijft behouden.
Kustlijn 2
Locatie kustlijn verschuift beperkt zeewaarts.
Kustlijn 3
Locatie kustlijn verschuift volledig zeewaarts.
Kustlijn 4