NIEUWS

Geen kalenderitems deze maand.
Nieuws over het complex project kustvisie

Momenteel brengen we de te onderzoeken alternatieven in kaart. Deze zullen opgenomen worden in de alternatievenonderzoeksnota. Dat document beschrijft mogelijke oplossingen of alternatieven, de verwachte effecten van het complex project kustvisie en de wijze waarop het onderzoek zal gevoerd worden. Begin 2021 volgt hierover een publieke raadpleging.