NIEUWS

14 maart 2022

Start tweede fase Kustvisie: wat hebben we nodig om onze kust op lange termijn te beschermen?

In maart 2022 is de tweede fase van het project Kustvisie gestart. Daarin worden meerdere alternatieven voor onze kustbescherming op lange termijn besproken en geëvalueerd.

In de eerste, afgeronde, fase werden binnen het co-creatietraject de ambities voor onze toekomstige kustlijn vastgelegd: een kustlijn die beschermend, toekomstgericht, aantrekkelijk en haalbaar is. Concreet bestond dit traject uit verschillende werkbanken die periodiek plaatsvonden en waarop alle betrokken stakeholders van onze kust uitgenodigd waren. Het gaat onder meer over afgevaardigen uit de economie, natuur, recreatie, havens en gemeentelijke, Vlaamse en federale overheden.

25 november 2021

Nieuwe aanpak moet leiden tot gedragen kustbescherming op lange termijn

De Vlaamse overheid kiest voor een nieuwe aanpak om de Vlaamse kust op lange termijn te beschermen tegen een hoge en versnelde zeespiegelstijging. Het project Kustvisie heeft de procedure voor Complexe Projecten verlaten en gaat voor een co-creatietraject met meerdere stakeholders. Vandaag vond, op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, de eerste digitale co-creatiesessie plaats. Aan deze sessie namen zo’n 70-tal betrokkenen vanuit verschillende domeinen en expertises in en rond de Vlaamse kust deel: vertegenwoordigers en experts van onder meer kustgemeentes, havens, kenniscentra en middenveldorganisaties. Doel is om op deze manier de komende jaren een gedragen strategie te ontwikkelen voor de bescherming van onze kust tegen de zeespiegelstijging op lange termijn.

Project Kustvisie© ORG

20 oktober 2021

Aanpak op maat voor het project Kustvisie

Om een Kustvisie op te maken die ons niet alleen tegen een 1000-jarige storm beschermt tot 3 meter zeespiegelstijging, maar die ook zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde creëert, is maatwerk vereist. Daarom zal de Vlaamse overheid vanaf eind 2021 tot begin 2023 een co-creatietraject faciliteren waarbij alle belanghebbenden actief samenwerken aan het project Kustvisie.