Verkenningsfase

De verkenningsfase van het complex project Kustvisie

De verkenningsfase van het complex project Kustvisie is gestart op 1 maart 2017. De Vlaamse overheid vroeg toen aan verschillende studiebureaus om voorbereidend werk te verrichten. Tijdens de verkenningsfase vonden 2 overlegmomenten met de belanghebbenden (stakeholders) plaats. De presentaties die tijdens die overlegmomenten getoond werden en andere informatieve documenten vindt u hier.

Op basis van de beschikbare informatie en de informatie verzameld tijdens de overlegmomenten werden een eenduidige probleemdefinitie en projectdoelstelling geformuleerd, gedragen door zoveel mogelijk betrokkenen.

Het geheel vormde de basis van de procesnota en de startbeslissing. Op 22 december 2017 nam de Vlaamse Regering de startbeslissing en ging de onderzoeksfase van start.

Principe verkenningsfase
schema verkenningsfase

Een complex project vertrekt vanuit een probleemstelling of opportuniteit. De verkenningsfase heeft een dubbel doel. Enerzijds: tot een eenduidige probleemdefinitie en projectdoelstellingen komen die gedragen worden door zoveel mogelijk betrokkenen. Anderzijds: de grote lijnen van het proces in kaart brengen. De scherpe doelstellingen van een complex project worden opgenomen in de startbeslissing. Met die beslissing engageert de bevoegde overheid zich om een proces op te starten.

Lees alle detailinfo over de verkenningsfase op www.complexeprojecten.be