Onderzoeksfase en samenstellen van de alternatieven

 

De onderzoeksfase van het complex project kustvisie

Op 22 december 2017 nam de Vlaamse Regering de startbeslissing voor het complex project Kustvisie. Dat was het startsein voor de onderzoeksfase.

In deze fase gaan we dieper in op de selectie van mogelijke oplossingen en de effecten van het complex project Kustvisie.

De mogelijke oplossingen worden gebundeld in de alternatievenonderzoeksnota. Hierover organiseren we een consultatieronde.

Daarna worden de alternatieven onderzocht en afgewogen op milieueffecten en kosten-batenverhouding. Door het onderzoek geïntegreerd uit te voeren, vermijden we dat de onderzoekers naast elkaar werken in hun eigen vakgebied.

Op het einde van deze fase maakt de Vlaamse overheid op basis van de resultaten van het onderzoek een keuze voor één van de alternatieven: het voorkeursbesluit. In dat document staat de definitieve oplossing die we verder zullen uitwerken in de uitwerkingsfase. Het ontwerp van voorkeursbesluit wordt samen met de synthesenota en de onderzoeksrapporten via een openbaar onderzoek voorgelegd aan het publiek.

Lees alle details over de onderzoeksfase op www.complexeprojecten.be

figuur flowchart onderzoeksfase website CP