HOE?

Verloop complex project

De ontwikkeling van een lange-termijnaanpak voor de bescherming van de Vlaamse kust loopt via de procesaanpak complexe projecten.

Een complex project is een project van groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang. De klassieke aanpak van grote projecten verliep niet altijd even efficiënt. De verschillende onderzoeken en procedures volgden na elkaar, waardoor ze niet op elkaar inspeelden. Bovendien waren die onderzoeken en procedures vaak gekoppeld aan een reeks van beslismomenten op verschillende bestuursniveaus en aan 5 openbare onderzoeken. Dat vertraagde de doorlooptijd van een complex project.

Daarom besliste de Vlaamse overheid om een nieuwe, snellere en efficiëntere werkwijze op te stellen. De nieuwe aanpak bestaat uit:

  • 4 fases (verkenningsfase, onderzoeksfase, uitwerkingsfase en uitvoeringsfase)
  • 3 beslismomenten (startbeslissing en procesnota, voorkeursbesluit en projectbesluit)
  • 2 openbare onderzoeken (ter voorbereiding van het voorkeurs- en projectbesluit)

De onderzoeken en procedures verlopen op een geïntegreerde manier.

De nieuwe aanpak steunt op participatie, openheid en overleg.

Meer info over complexe projecten vindt u op www.complexeprojecten.be