HOE?

Voorgaand traject

Het project Kustvisie wordt uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare werken. Het traject wordt gefaciliteerd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.

Sinds de opstart zette Kustvisie al meerdere stappen. Het project ging van start onder de noemer van ‘complex project’. Binnen deze procudure werd de verkenningsfase doorlopen (van maart 2017 tot december 2017). Vervolgens ging de onderzoeksfase van start (december 2017). In de onderzoeksfase werd reeds dieper ingegaan op mogelijke oplossingen om de stijgende zeespiegel op te vangen.

In juni 2021 nam de Vlaamse overheid de beslissing om voor Kustvisie af te stappen van de procedure rond complexe projecten. De opmaak van een Kustvisie vraagt namelijk om maatwerk, gezien de verre tijdshorizon. Het is in eerste instantie ook vooral een studie- en denkoefening. De uitvoering volgt pas veel later, waardoor de procedure van complexe projecten in dit dossier niet werkt.

Dat wil echter niet zeggen dat de afgelopen jaren niet zinvol waren. De uitgewerkte alternatieven om onze kust te beschermen worden uiteraard meegenomen, en het gezamenlijk doel blijft hetzelfde.

Hoe gaan we verder?

Het project Kustvisie bevindt zich momenteel in de onderzoeksfase. In deze fase werken alle betrokken partijen via 'werkbanken' samen op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten, eigen onderzoek en eigen wensen, een strategisch plan uit. Dit moet een routekaart worden met de maatschappelijk meest wenselijke maatregelen om bij een zeespiegelstijging tot 1 meter, 2 meter en 3 meter onze kust te beschermen tegen een 1000-jarige storm.  Met als belangrijke focus: op een duurzame manier de kustzone en diens eigenheid behouden en verbeteren.

Nu, in het najaar 2021, wordt in samenspraak met de omgeving en andere belanghebbenden bepaald hoe het proces verder zal verlopen. We gaan tegen 2023 samen de alternatieven vormgeven. Daarbij onderzoeken we niet enkel effecten, maar gaan we actief op zoek naar kansen, waarbij de belangen van de stakeholders worden meegenomen. Om zo te komen tot het best mogelijke toekomstperspectief voor onze kust.