Documenten

Procesnota

De procesnota wordt bij elke nieuwe fase in het proces geactualiseerd.
.    Procesnota CP Kustvisie – versie februari 2018:pdf bestandProcesnota februari 2018 .pdf (879 kB)
.    Procesnota CP Kustvisie - versie juni 2020: pdf bestandProcesnota juni 2020.pdf (1.04 MB)

Onderzoeksfase

De onderzoeksfase loopt.
Momenteel brengen we de te onderzoeken alternatieven in kaart. Deze zullen opgenomen worden in de alternatievenonderzoeksnota. Dat document beschrijft mogelijke oplossingen of alternatieven, de verwachte effecten van het complex project Kustvisie en de wijze waarop het onderzoek zal gevoerd worden. Najaar 2021 volgt hierover een publieke raadpleging.

 

Klimaatworkshop experten december 2018

De Vlaamse overheid organiseerde op 12 december 2018 een workshop met een 30-tal klimaatexperts van verschillende publieke en private instanties in het land. De output van deze workshop bevat 4 klimaatprojecties die de basis zullen vormen voor toekomstige onderzoeken en beleidsbeslissingen. Deze klimaatprojecties bestaan uit 3 scenario’s gerelateerd aan de emissiescenario’s van IPCC (2013) en één extreme situatie die rekening houdt met de onzekerheid op de voorspellingen. Het volledige rapport leest u hier:pdf bestandOutput_Workshop_Climate_Scenarios_FIN.pdf (633 kB)

 

Stakeholdersforum januari 2019

sfeer 4
harde zeewering 2