Aanpak op maat voor het project Kustvisie

20 oktober 2021

Om een Kustvisie op te maken die ons niet alleen tegen een 1000-jarige stormbeschermt tot 3 meter zeespiegelstijging, maar die ook zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde creëert, is maatwerk vereist. Daarom zal de Vlaamse overheid vanaf eind 2021 tot begin 2023 een co-creatietraject faciliteren waarbij alle belanghebbenden actief samenwerken aan het project Kustvisie.

Sinds het voorjaar van 2021 valt het project niet langer onder de procesaanpak van het decreet complexe projecten. Want de opmaak van een Kustvisie is maatwerk in vergelijking met de andere complexe projecten. Dit onder meer omdat er op dit moment vooral op strategisch niveau verschillende scenario’s worden onderzocht. De effectieve realisatie op het terrein van de maatschappelijk meest wenselijke maatregelen zullen dan ook pas in de (verre) toekomst starten. Daarnaast is ook de schaal van het project Kustvisie groter dan die van de andere complexe projecten.

Met de opgedane kennis uit het verleden kijkt de Vlaamse overheid samen met alle belanghebbenden naar de best mogelijke aanpak voor het verdere verloop van het project. De belangrijkste uitgangspunten zijn en blijven: de verschillende mogelijke kustlijnen vormgeven en bekijken welke vormen (alternatieven) van kustbescherming per kustlijn van toepassing kunnen zijn. Daarbij onderzoeken we niet enkel effecten. We gaan actief op zoek naar kansen en opportuniteiten om de huidige functies van de kust nog meer ‘ruimte’ te kunnen geven, om zo de beste toekomstvisie te creëren voor onze kust.

In deze vernieuwde aanpak zullen de stakeholders, lokale besturen en andere overheden heel actief hun inbreng kunnen delen via een co-creatietraject. Zo staan ze mee aan het roer. Tijdens ‘werkbanken’ gaan ze structureel in gesprek en zetten mee de lijnen uit.

Alle informatie over het project Kustvisie en de werkbanken lees je steeds op deze website.