Wie?

Het complex project kustvisie wordt uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn en wordt getrokken vanuit het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Het complex project kustvisie wordt uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn en wordt getrokken vanuit het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Het project heeft een vierledige overlegstructuur:

overlegstructuur
Interne organisatie

Het Bestuur stuurt het project aan. Via het Coördinatieoverleg onderzoek stemmen de onderzoeksbureaus af en wordt de voortgang van het onderzoek aangestuurd. Zij krijgen ondersteuning van de Vlaamse onderzoeksinstellingen Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), Waterbouwkundig Labo (WL), Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO).

 

Wetenschappelijke borging

Een onafhankelijk wetenschappelijk-technisch comité met academische experten op vlak van veiligheid, toegankelijkheid kusthavens, natuurlijkheid, klimaat en maatschappelijk functioneren staat in voor de wetenschappelijke borging van aannames en randvoorwaarden bij het onderzoek.

Politiek en administratief overleg

De Politieke Task Force bereidt de politieke besluitvorming over het complex project voor. Ze bestaat uit de betrokken Vlaamse en federale kabinetten en het kabinet van de gouverneur van West-Vlaanderen.

De Vlaamse, federale en provinciale administraties brengen hun expertise in en stemmen af via de Beleidscommissie.

Lokaal werken we via het Overleg Kustburgemeesters.

In functie van de afstemming van het beleid zal ook overlegd worden met Nederland en Frankrijk.

Stakeholdersforum

Een breed actorenoverleg, het Stakeholdersforum vormt het klankbord voor de uitwerking van het complex project kustvisie.

Een lijst van de leden vindt u via deze link:pdf bestandleden SHF website.pdf (102 kB)

De documenten van het stakeholdersoverleg vindt u onder 'Documenten' bovenaan deze pagina.