NIEUWS

Raadpleeg de agenda van het complex project
Geen kalenderitems deze maand.
Nieuws over het complex project kustvisie

Momenteel stellen we een alternatievenonderzoeksnota op. Dat document beschrijft mogelijke oplossingen of alternatieven, de verwachte effecten van het complex project kustvisie en de wijze waarop het onderzoek zal gevoerd worden. Eind 2019 - begin 2020 volgt hierover een publieke raadpleging.