Wat is dat: klimaat?

Het klimaat is de gemiddelde weerstoestand (temperatuur, windkracht, bedekkingsgraad en neerslag) over een periode van minimaal 30 jaar. De toestand van de atmosfeer op een bepaald moment is het weer.

Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weertype of klimaat over een bepaalde periode. De verandering zie je het duidelijkst in een stijging of daling van de gemiddelde temperatuur en van de gemiddelde hoeveelheid neerslag op aarde, maar er zijn ook minder zichtbare veranderingen, zoals verminderende windsnelheid en de stijging van de zeespiegel.

De klimaatverandering is een rechtstreeks gevolg van de oplopende concentraties aan broeikasgassen in onze atmosfeer. Die gassen laten de invallende zonnestralen door, maar houden de door de aarde teruggekaatste warmte tegen. Dat fenomeen is bekend als het broeikaseffect. Koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) zijn enkele belangrijke broeikasgassen.

Sinds het begin van het industriële tijdperk (1750) is de concentratie van broeikasgassen in onze atmosfeer sterk toegenomen. Er zijn steeds meer bewijzen dat de temperatuurstijging die we de laatste 50 jaar waarnemen, grotendeels toe te schrijven is aan menselijke activiteiten (bv. het gebruik van fossiele brandstoffen en ontbossing).

 

Het klimaat in België

De veranderingen waargenomen voor het wereldwijde klimaat zijn ook zichtbaar in België. In 2015 publiceerde de Vlaamse Milieumaatschappij het ‘MIRA Klimaatrapport 2015’. Onderstaande figuur vat dat rapport samen.

MIRA 2015  figuur

Een mooi overzicht over de huidige toestand, hoe het klimaat zal evolueren, wat de gevolgen zijn en wat je zelf kan doen, kan je online bekijken op de specifieke website van de Vlaamse Milieumaatschappij  (http://klimaat2015.milieurapport.be/).

Het klimaat aan onze Noordzeekust

Wat kunnen we afleiden van zeemetingen: meten = weten: over zeespiegelstijging en zoveel meer.

Digitale klimaatverandering: wat computers ons vertellen...: over modellen en een 1000-jarige storm.