Gevolgen van een veranderend stromingspatroon

Omdat de Noordzee dieper wordt en de zeespiegel stijgt, veranderen de stromingspatronen. Dat kan de bereikbaarheid van onze zeehavens bemoeilijken.

De voorhaven van Zeebrugge is gebouwd in zee. Door de klimaatverandering zal de haven in de toekomst mogelijk minder toegankelijk zijn via het water. Grote containerschepen en ook schepen op vloeibaar aardgas (lng) kunnen immers maar binnen een bepaalde tijdspanne de haven van Zeebrugge in- en uitvaren. Uit de simulaties met scenario’s en wiskundige modellen (lees ook: Wat computers ons vertellen) blijkt dat de getijdegolf versnelt, waarbij zowel het hoog- als laagwater vroeger optreedt langs de kust. In combinatie met de stijging van de zeespiegel bij laagwater heeft dat tot gevolg dat de tijdspanne waarbinnen grote containerschepen veilig de haven van Zeebrugge kunnen binnenvaren, verkleint.