Gevolgen van een groter risico op overstromingen

Een groter risico op overstromingen voor de Vlaamse kust en het achterland heeft een aantal gevolgen. De kans dat er in de toekomst (na 2050) slachtoffers vallen onder de bevolking en dat er economische schade wordt geleden, neemt toe. Bevolkingsgroei en een groeiende economie vergroten de mogelijke gevolgen van overstromingen nog. Er kunnen immers meer mensen worden getroffen, er kunnen meer slachtoffers vallen en de economische activiteiten kunnen meer getroffen worden. Daarnaast kan onvoldoende bescherming tegen overstromingen grote gevolgen hebben voor het investeringsklimaat in Vlaanderen.

De maatregelen die in de toekomst moeten zorgen voor een klimaatbestendige kustlijn, moeten berekend worden op de wereld van morgen. Tijdens het geïntegreerd onderzoek van het complex project kustvisie zullen daarom verschillende scenario’s aan bod komen die rekening houden met de verandering in bevolkingsgroei en de economische groei.