Ecosysteemprocessen en -componenten uitgelegd

Het kustecosysteem omvat de zandbanken in zee, de vooroever, het strand en de duinen. Duinen hebben een natuurlijke, beschermende functie. Om duinen te vormen heb je 4 bouwstenen nodig: zand, water/stroming, wind en planten. Afhankelijk van de wisselwerking tussen die bouwstenen kan een strand groeien of verkleinen (afkalven). Zo houdt een kust zich in stand. Maar de wisselwerking tussen de bouwstenen en het kustecosysteem wordt verstoord doordat de kust steeds meer gebruikt wordt voor toerisme, economie, kustverdedigingswerken … Kuststeden willen bijvoorbeeld grote stranden om alle toeristen een plekje te geven. Na een grote storm wordt het strand daarom met extra zand heraangelegd. Het duurt immers te lang om het strand op natuurlijke wijze te laten aangroeien. Momenteel onderhouden we dus de ecosysteemcomponent (zand/strand) en niet het onderliggende proces (natuurlijke aangroei). Het complex project kustvisie wil van de kust opnieuw een gezond en duurzaam functionerend ecosysteem maken.