Documenten

Onderzoeksfase

De Vlaamse overheid organiseerde op 12 december 2018 een workshop met een 30-tal klimaatexperts van verschillende publieke en private instanties in het land. De output van deze workshop bevat 4 klimaatprojecties die de basis zullen vormen voor toekomstige onderzoeken en beleidsbeslissingen. Deze klimaatprojecties bestaan uit 3 scenario’s gerelateerd aan de emissiescenario’s van IPCC (2013) en één extreme situatie die rekening houdt met de onzekerheid op de voorspellingen. Het volledige rapport leest u hier:pdf bestandOutput_Workshop_Climate_Scenarios_FIN.pdf (633 kB)

sfeer 4
harde zeewering 2