De kusthavens komen onder druk door de klimaatverandering

De voorhaven van Zeebrugge is gebouwd in zee. Door de klimaatverandering zal de haven in de toekomst mogelijk minder toegankelijk zijn via het water. Grote containerschepen en ook schepen op vloeibaar aardgas (lng) kunnen immers maar binnen een bepaalde tijdspanne de haven van Zeebrugge in- en uitvaren. Uit de simulaties met scenario’s en wiskundige modellen (lees ook: Wat computers ons vertellen) blijkt dat de getijdegolf versnelt, waarbij zowel het hoog- als laagwater vroeger optreedt langs de kust. In combinatie met de stijging van de zeespiegel bij laagwater heeft dat tot gevolg dat de tijdspanne waarbinnen grote containerschepen veilig de haven van Zeebrugge kunnen binnenvaren, verkleint.

Als de zeespiegel stijgt en de beschermingsmaatregelen niet volstaan, zal het water over de kade de havens binnenstromen. Het water kan dan schade veroorzaken aan gebouwen, infrastructuren ... Die schade kan ook een gevolg hebben voor de economische activiteiten van de havens.

De klimaatverandering kan ook gevolgen hebben voor de jachthavens aan de kust. Die kunnen verder verzanden door stromingen die wijzigen onder invloed van het veranderende klimaat.