Meten is weten

Op basis van de analyse van langetermijnmeetgegevens voor het Belgische deel van de Noordzee hebben wetenschappers een reeks vaststellingen gedaan. Hieronder vindt u een beknopt overzicht.

  • Wetenschappers hebben vastgesteld dat in Oostende de zeespiegel bij hoogwater stijgt met 2 mm/jaar (periode 1925-2014). Dat is sneller dan de stijging van de gemiddelde zeespiegel. Ze hebben ook een stijging bij laagwater waargenomen. Belangrijk om te vermelden is dat de zeespiegelstijging niet stopt in 2100. Ze gaat nog eeuwen door, ook als de uitstoot van broeikasgassen stabiliseert of afneemt.
  • De temperatuur van het zeewater stijgt duidelijk met zo’n 0,032 tot 0,036 °C/jaar en dat in combinatie met een 7- tot 8-jarige cyclus te wijten aan de Noord-Atlantische Oscillatie (NAO).
  • De veranderingen in de NAO en de opwarming van de oceanen zorgen voor een afname van stroomsnelheden in de thermohaliene stroming en een relatieve afname van de waarden van het zoutgehalte in de Noordzee.
  • Voor de veranderingen in golfhoogte stelden de wetenschappers geen langdurige trend vast.
  • Wat nu als een 1000-jarige storm beschouwd wordt, zal bij een gematigd klimaatscenario ongeveer eens om de 50 jaar optreden en zelfs jaarlijks in het worstcasescenario. Lees meer over de verschillende klimaatscenario’s en de impact van een 1000-jarige stormWat computers ons vertellen.